Wie zijn wij?

Een dynamische groep van ouders/sympathisanten die graag wat nauwer betrokken is bij de werking van de sportclub XL gym. We willen ons inzetten voor het welzijn van onze gymnasten en meehelpen waar nodig. 

 

We doen dit oa. door jaarlijks enkele activiteiten te organiseren voor en/of door de gymnasten. De eventuele opbrengsten zijn steeds ten voordele van de club en worden aangewend om mee te helpen het gymmateriaal te onderhouden of te vernieuwen. 

 

Het steuncomité bestaat uit een kerncomité, effectieve leden en helpende handen.

 

Omdat vele handen het werk lichter maken zijn we steeds op zoek naar geëngageerden die onze ploeg willen versterken. Wil u graag lid worden van het SteuncomitéKeitofTurnen of wil u een handje toesteken tijdens een van onze activiteiten, stuur ons een bericht via onderstaande link!